PGD-731 - 川村真矢2014年番号 川村まやとイチャイ

PGD-731 - 川村真矢2014年番号 川村まやとイチャイ

然实热服之,汗出则热退,故可服至一瓦。盖言误汗误下,上焦阳气衰微,不能宣通,故阴气独结于心下而为痞也。

至其脉由实转虚,是其心脏为热所伤而麻痹,已成坏证,故用白虎加人参汤时宜将人参加倍,助其心脉之跳动,即可愈其心脏之麻痹也。 故热毒重蒸,鼠先受之,人随感之,由毛孔气管入达于血管,所以血壅不行也。

服后心如火焚,知误服药,以箸探喉,不能吐。急服急救回生丹钱许,心中稍安。

况又有当归、白芍、乳香、没药以为之佐使,故能奏效甚捷也。若不用石膏,或用汤药送服西药安知歇貌林半瓦亦可。

是知肺者发动呼吸之机关也。 治此证者,当以大滋真阴为主,真阴足则心肾自然相交,以水济火而火不妄动;真阴足则自能纳气归根,气息下达,而呼吸自顺。

【离中丹】治肺病发热,咳吐脓血,兼治暴发眼疾,红肿作痛,头痛齿痛,一切上焦实热之症。病因先因失乳,饮食失调,泄泻月余,甫愈,身体虚弱,后又薄受外感,遂成间歇热。

Leave a Reply